Preguntes freqüents

Com estar més fresc dins de casa a l’estiu, si no tenim aire condicionat

No tothom disposa o vol utilitzar l’aire condicionat, ja sigui per raons econòmiques, ja que consumeix molta energia, o pel fet de no voler utilitzar-lo per temes de salut. Però, què podem fer per seguir estan a una temperatura raonable dins del nostre habitatge?

Com ens pot afectar el gas Radó? Què és?

El radó és un gas radioactiu, d’origen natural, que es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l’urani. No té olor, color, ni sabor i el podem tenir present a dins dels edificis, essent la segona causa de càncer de pulmó en les persones.
 

Què fer si reps la carta dient que has de fer la ITE?

La inspecció tècnica dels edificis -ITE-, és una revisió obligatòria dels edificis d’habitatges que té per objecte determinar-ne l’estat de conservació…
 

Què és l’aluminosi?

L’aluminosi és un terme que els mitjans de comunicació van popularitzar arran del col·lapse dels sostres d’un edifici en el barri del Turó de la Peira…
 

Hi ha esquerdes i despreniments per culpa de l’acer?

L’acer és un material que es troba en la majoria d’estructures de tots els habitatges i amb el pas del temps pot provocar problemes.
 

Quines tipologies d’humitats ens trobem als edificis?

Les humitats són el principal i més comú problema dels nostres edificis. Més del 80% té alguna anomalia relacionada amb elles.
 

Com ens afecta la carbonatació del formigó?

És un fenomen que es produeix al formigó de forma natural. La barreja de graves, sorra, ciment i aigua forma el formigó i aquest un cop col·locat normalment està…
 

Per què es recomana disposar d’un desfibril·lador a la nostra finca?

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort del món occidental, on destaca l’aturada cardiorespiratòria. A Catalunya, cada any es produeixen uns 4000 casos d’aturada cardiorespiratòria, de mitjana uns 15 diaris…
 

Com ens afecten els agents químics dels productes de neteja?

L’exposició a agents químics procedents dels productes de neteja durant el seu ús o emmagatzematge. A casa, els nostres productes de neteja estan formats normalment per lleixiu, aigua forta o àcid clorhídric…