El tècnic de capçalera

El tècnic de capçalera és el professional de confiança que informa, orienta i soluciona sobre qualsevol tema relacionat amb el manteniment, rehabilitació i millora d’edificis i habitatges.

És el professional que organitza i gestiona la conservació de l’edifici, programa les operacions de manteniment preventiu per allargar-ne la vida útil, i planifica les actuacions de rehabilitació i millora que s’hagin de realitzar.

El tècnic de capçalera és com un “metge” que té cura de la salut de l’edifici i que també pot realitzar o assessorar la propietat sobre tots aquells temes relacionats amb la conservació de l’edifici.

Entre d’altres, aquests treballs poden ser:

 • Ajuts i subvencions
 • Inspecció tècnica d’edificis
 • Habitabilitat
 • Acústica
 • Salut ambiental
 • Accessibilitat
 • Adaptació funcional d’habitatges
 • Consum i gestió energètica
 • Eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Rehabilitació

L’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació col·legiat és un professional amb la preparació tècnica idònia per assumir aquesta funció.

Per al desenvolupament de les seves funcions compta amb el suport del col·legi professional que, mitjançant el visat, certifica la seva competència, li proporciona la formació continuada que necessita i l’assessora en el seu dia a dia professional.