Certificat d’Eficiència Energètica (CEE)

Des de l’1 de juny de 2013 (segons el Reial Decret 235/2013), és obligatori que els edificis o habitatges existents que es venguin o que es lloguin a un nou arrendatari, disposin del certificat d’eficiència energètica que ha d’emetre un tècnic certificador, on es qualifica l’eficiència energètica de l’immoble, que es farà visible mitjançant la corresponent etiqueta de certificació energètica.

Quina informació dóna a l’usuari el CEE?

La certificació d’eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

Quina vigència té el CEE?

El certificat d’eficiència energètica té una validesa màxima de 10 anys. No és necessari un nou certificat abans de concloure aquest període, però, la propietat podrà procedir voluntàriament a la seva actualització, quan consideri que existeixen variacions en aspectes de l’edifici que puguin modificar aquest certificat.

Quin cost té la contractació d’un tècnic certificador?

El cost de la certificació serà fixat per les ofertes existents al mercat. En primer lloc, cal tenir en compte que un tècnic habilitat per fer la certificació ha de fer una visita tècnica a l’edifici o habitatge per recollir dades tècniques, després ha d’introduir aquesta informació en un dels programes informàtics reconeguts per l’Estat per obtenir l’informe de certificació i, finalment, ha de fer el tràmit administratiu amb l’ICAEN.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si vols saber com obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica per al teu immoble, posa’t en contacte amb un tècnic de capçalera, qui t’assessorarà, acompanyarà i resoldrà tots els teus dubtes.