Com estar fresc dins de casa a l’estiu, si no tenim aire condicionat?

No tothom disposa o vol utilitzar l’aire condicionat, ja sigui per raons econòmiques, ja que consumeix molta energia, o pel fet de no voler utilitzar-lo per temes de salut. Però, què podem fer per seguir estan a una temperatura raonable dins del nostre habitatge?

Hi ha una sèrie de factors que totes i tots podem aplicar de forma senzilla a casa nostra per guanyar aquests graus de frescor desitjats.

  • Quan el sol estigui present, abaixem persianes. Mantenir la casa a la penombra ens farà mantenir la temperatura de la nit durant el dia.
  • Utilització de tendals per evitar que el sol escalfi la terrassa o paret i evitar que entri llum solar dins l’habitatge. En cas de no tenir-ne, pregunta quina seria la millor solució al Tècnic de Capçalera.
  • Durant la nit obrir les finestres per provocar corrent d’aire i el conseqüent refredament de l’habitatge.
  • Utilitzar un ventilador per ajudar a la circulació i renovació de l’aire, com més gran més eficiència té.
  • La il·luminació artificial també pot augmentar la temperatura interior, si disposem de il·luminació LED, no ens produirà calor, en canvi, les bombetes tradicionals incandescents sí, a part de gastar més energia.
  • Utilitzar roba amb teles naturals de cotó o lli per mantenir-nos frescos.
  • Refrescar el cos, tant per fora com per dins, amb una dieta amb verdures i hortalisses per facilitar-ne la digestió i ingerir líquids a temperatura ambient.
  • L’aïllament tèrmic també hi juga un paper important, i no només a l’hivern, la poca transmitància tèrmica dels materials aïllants aconsegueix que no entri la calor a través de les parets o sostres.
  • En cas de buscar habitatge, fixeu-vos amb l’orientació, característiques tècniques, materials, tancaments o el simple color de la façana per passar el mínim calor possible durant l’estiu sense necessitat d’aire condicionat.

En cas de realitzar instal·lacions o reformes per tal de col·locar aïllament extra o canviar finestres, persianes o altres, contacteu el vostre Tècnic de Capçalera, us podrà aconsellar i us ajudarà a decidir quina és la decisió més adient per cada situació.