Com ens pot afectar el gas Radó? Què és?

Resultat d'imatges de radonEl radó és un gas radioactiu, d’origen natural, que es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l’urani. No té olor, color, ni sabor i el podem tenir present a dins dels edificis, essent la segona causa de càncer de pulmó en les persones.

El radó entra als edificis a través d’esquerdes en el terreny, en l’unió de la solera o paviment en contacte amb el sòl i els murs perimetrals, a través de porus, instal·lacions, forats, etc. En general, les concentracions més elevades de radó les trobarem a les plantes que estan en contacte directe amb el terreny. Però, la quantitat de radó que podria entrar dins de l’edifici dependrà de l’urani del sòl i les vies que té per infiltrar-se.

Com a mesures de protecció podem utilitzar barreres de protecció en vers el terreny i l’edifici o, reconduir aquest radó cap a l’exterior i que no s’acumuli a l’interior de l’edifici (obra nova). En cas de no ser obra nova, la ventilació de les possibles zones exposades a aquest gas permetrà que no s’acumuli i així, no ser ingerit pels usuaris.

Mapa de presencia de radó a l’Estat Espanyol