Accessible i adaptat

Proposar millores per millorar l’accessibilitat de l’habitatge és una de les funcions del tècnic de capçalera

La societat ha avançat molt en les darreres dècades per a garantir l’autonomia, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Aquestes millores suposen un increment de la qualitat de vida i és una fita molt important per tenir una societat inclusiva, però també és evident que manca molt de camí per fer en els nostres edificis i ciutats.

Entre les mancances més importants que queden per fer, hi tenim la de poder garantir un entorn accessible i adaptat funcionalment per a tothom. Aquest fet comporta la necessitat d’incorporar mesures que permetin la mobilitat en els edificis existents i l’eliminació de barreres arquitectòniques quan això sigui possible.

La millora de l’accessibilitat dels edificis i l’adaptació funcional dels habitatges és una necessitat per a les persones amb discapacitat, la gent gran o d’altres persones que temporalment pateixen dificultats per a poder ser autònomes, però també suposa un benefici per al conjunt de la societat, ja que facilita que tothom pugui gaudir de l’entorn amb condicions de confort, seguretat i comoditat.

Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida i, a més, cal tenir molt present que en un futur immediat, la meitat de la població catalana serà gent gran. És per tot això, que l’accessibilitat en els edificis i l’adaptació funcional d’habitatges, esdevé un element fonamental per a la consecució d’una societat basada en la igualtat de drets i d’oportunitats; dotar als ciutadans d’autonomia i proporcionar-los mitjans per a desenvolupar una vida social i laboral activa.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si el teu edifici té alguna barrera arquitectònica, o si et cal assessorament per adaptar funcionalment el teu habitatge pots contactar amb el teu tècnic de capçalera qui t’assessorarà en la millor solució a seguir.