Com ens afecten els agents químics dels productes de neteja?

L’exposició a agents químics procedents dels productes de neteja durant el seu ús o emmagatzematge; a casa, els nostres productes de neteja estan formats normalment per lleixiu, aigua forta o àcid clorhídric, productes amb base de sosa, netejadors anticalç i decapants. Durant la seva utilització i emmagatzematge estem exposats a aquests agents químics per diferents vies, la respiratòria, dèrmica i digestiva (en cas d’ingesta).

Possibles danys que pot provocar a la salut:

 • A la pell: Irritació, dermatitis i fins i tot, cremades.
 • Als ulls: irritació i lesions oculars.
 • Vies respiratòries: irritació respiratòria i asma.
 • Toxicitat sistèmica: efectes patològics als òrgans, aparells o sistemes.
 • Altres: poden tenir efectes cancerígens, disrupció o alteració endocrina i efectes sobre la reproducció i el fetus.
 • Pot provocar, fins i tot, la mort.

Els més utilitzats poden provocar:

  Lleixiu Àcid clorhídric Amoníac
Ulls · Vapors: provoquen irritació i llagrimeig

· Esquitxades: irritació intensa, inflamació de les parpelles i lesions greus o permanents.

 

· Vapors i solucions  provoquen irritació i corrosió. Pot provocar conjuntivitis i lesions de còrnia i parpelles.

 

 

· Vapors: són corrosius per a les mocoses i poden causar lesions greus de còrnia

· Esquitxades: dolor, cremades profundes greus, visió borrosa, inclús ceguera temporal.

 

Vies respiratòries La inhalació de vapors provoca irritació al nas i la gola, tos i dificultat respiratòria. Concentracions elevades poden provocar broncopneumònia i edema pulmonar. En cas d’exposicions prolongades, pot provocar bronquitis.

 

Els vapors són irritants i corrosius, poden causar faringitis, laringitis i bronquitis. En grans concentracions pot provocar edema pulmonar. Els vapors provoquen irritació broncopulmonar, cremor i dolor a la gola, tos i dificultat respiratòria. Altes concentracions poden provocar edema a la laringe i pneumònia
Via digestiva La ingestió podria provocar des de irritació gastrointestinal a cremors i lesions càustiques a la boca, esòfag i estómac. La ingestió podria provocar cremors i ulceracions a la boca, esòfag i estómac, amb hemorràgia i vòmits. La ingestió provoca irritació d’esòfag, estómac i intestí. Si és elevada, lesions greus a la boca, gola i aparell digestiu i també, dolors abdominals i vòmits.

 

POSSIBLES FACTORS DE RISC

Els danys a la salut dependran de la seva exposició i ús, segons els productes utilitzats o emmagatzemats.

Segons la quantitat de producte utilitzat, el seu ús inadequat, la polvorització del producte (que provoca una inhalació i dipòsit a la pell més gran), l’ús de recipients no adequats, la temperatura, la humitat, les  renovacions d’aire de l’ambient, etc., afectaran més, o menys a la salut.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ PER A L’USUARI

L’emmagatzematge dels productes és clau per què ens afectin el mínim, ja que, tot i estar ben tancats els productes, emeten vapors i un mal emmagatzematge, pot provocar una exposició constant a aquests productes químics, directament a nosaltres o als nostres aliments. La ubicació dels productes ha d’impedir que nens, mascotes i persones amb Alzheimer hi puguin arribar, també han d’estar en una àrea neta i lliure de residus sense temperatures extremes ni llum i, lògicament, sense exposició al sol. En cas de trencament del recipient; prendre mesures cautelars com llençar o dipositar en un altre recipient adequat i ben etiquetat.

Aquests productes s’han d’utilitzar amb equips de protecció per l’usuari, com guants i/o mascaretes. També hi ha d’haver una bona ventilació de l’espai on s’estan utilitzant.

MESURES D’ELIMINACIÓ DEL RISC

La primera mesura seria eliminar el producte químic prescindible com els ambientadors, productes amb nafta amb més del 0,1% en pes de benzè i productes de neteja amb barreges d’hidrocarburs derivats del petroli amb una concentració en pes de 1,3-butadiè, components altament tòxics i cancerígens.

La utilització de productes ecològics, sense químics i recuperant tradicions casolanes. Per exemple:

 • Bicarbonat: per desembussar i netejar superfícies amb brutícia incrustada.
 • Vinagre: és desinfectant i serveix per fregar el terra, també es pot utilitzar per rentar plats o netejar vidres.
 • Aigua: drap humit per netejar mobles.
 • Llimona: és un desinfectant que ofereix un olor refrescant i ajuda a treure taques.
 • Alcohol etílic: desinfectar i treure taques de greix
 • Ús de plantes ornamentals amb propietats descontaminants que ajuden a eliminar els compostos volàtils, com l’heura (Hedera Helix), la radescantia pallida, i l’Hemigraphis alternata entre d’altres. Segons l’article publicat a la revista HortScience.

La millor solució és evitar utilitzar els productes químics; per la nosatra salut, i també pel medi ambient.

La nostra salut és primordial dins del nostre habitatge, el tècnic de capçalera procura que l’usuari gaudeixi de les millor condicions de vida possibles dins del habitatge.

Notícia vinculada (10/07/2018)