Sostenible i eficient

Millorar l’eficiència energètica del teu edifici et permetrà reduir despeses en electricitat i gas.

Un dels problemes actuals més preocupants en els nostres edificis és la baixa eficiència energètica. Això, suposa que una bona part dels edificis consumeix elevades quantitats d’energia per gaudir, entre d’altres comoditats, d’una temperatura confortable o d’una bona il·luminació, quan podríem aconseguir els mateixos resultats d’una manera menys malbaratadora.

Un 55% dels edificis es va construir abans de l’any 1980, i per tant, estan construïts amb anterioritat a la primera normativa espanyola que va introduir l’obligació d’aïllar tèrmicament els edificis d’habitatges. Això és realment un problema important perquè els edificis són els responsables del 40% del consum total d’energia de la Unió Europea i d’una tercera part de les emissions de CO2 que s’emeten. Aquest problema ha comportat que la Unió Europea hagi establert una sèrie d’objectius obligatoris per minimitzar-ne el seu consum.

D’altra banda, el preu de l’energia és cada cop més elevat i això suposa que moltes famílies tinguin dificultat o incapacitat per fer-hi front.

Tot això suposa que s’ha de rehabilitar una bona part del parc edificat i que els usuaris han d’aprendre a gestionar millor el seu habitatge.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si vols trobar millores per aconseguir que la teva llar sigui més eficient energèticament i disminuir d’aquesta manera el cost dels subministraments, el tècnic de capçalera és el professional idoni per ajudar-te.