Informació i planificació del manteniment

El Llibre de l’Edifici

El llibre de l’edifici està format pel conjunt de materials que registra i dóna informació sobre les operacions de manteniment que cal fer a l’edifici.

El primer pas per mantenir casa teva en bon estat és disposar del Llibre de l’Edifici.

El Llibre de l’Edifici és un conjunt de documents que donen informació sobre les característiques tècniques de l’edifici (solucions constructives, instal·lacions, qualitats, garanties, etc.), i que doten la propietat de les instruccions d’ús i manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació.

Aquest conjunt de documents poden ser en format paper o fitxers digitals. S’hi han de registrar les operacions de manteniment preventiu que es vagin fent i les actuacions de rehabilitació o millora que es produeixen al llarg dels anys, així com les incidències que puguin aparèixer.

És obligatori tenir el Llibre de l’Edifici?

És recomanable i necessari disposar del Llibre de l’Edifici per a poder gestionar el manteniment de l’edifici, i és obligatori per a tots els edificis d’habitatges construïts a Catalunya després del 7 d’abril de 1993 i per a tots els edificis existents de més de 45 anys d’antiguitat, a partir del moment que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

Programa de Manteniment

El manteniment és fonamental per allargar la vida de qualsevol producte i quan aquest producte és complex, com és el cas d’un edifici, és necessari que es programi i s’implementi per part d’un tècnic competent, mitjançant un Programa de Manteniment.

El Programa de Manteniment engloba la planificació de les operacions de manteniment preventiu i les actuacions de manteniment corrector (rehabilitació o renovació “millora”) que s’han de realitzar en l’edifici, amb l’estimació del cost econòmic de cada intervenció i la previsió financera per a respondre econòmicament davant les despeses que derivin en cada intervenció.

Aquesta programació l’ha de realitzar un tècnic competent, essent la funció que realitza habitualment el tècnic de capçalera, mitjançant un diàleg amb els propietaris i usuaris de l’edifici, assessorant sobre les possibilitats de finançament extern i d’accés a ajuts i subvencions públiques. Per a informar als propietaris de tot aquest procés, hi ha un document on es resumeix de forma calendaritzada i en un període de deu anys, totes les operacions i actuacions que s’han de realitzar a l’edifici.

El tècnic també informa als propietaris i usuaris, registrant les actuacions realitzades, la seva execució i el grau de compliment de la programació.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si vols saber com allargar la vida útil del teu edifici, posa’t en contacte amb un tècnic de capçalera, qui t’assessorarà, acompanyarà i resoldrà tots els teus dubtes per conservar i mantenir l’ edifici.