Ben conservat

El manteniment del teu edifici

La cultura preventiva del manteniment et pot fer estalviar molts diners ja que allargarà la vida útil de diferents elements del teu edifici.

Per tal de conservar els edificis d’habitatges ens veiem obligats massa sovint a realitzar actuacions imprevistes i urgents de rehabilitació, amb uns costos econòmics que generalment són molt elevats.

La nostra societat no pot permetre’s abandonar a la seva sort un bé tan important com és el patrimoni immobiliari, pel cost econòmic i mediambiental que ha suposat la seva construcció. Per evitar aquesta situació cal realitzar el manteniment preventiu.

La cultura preventiva del manteniment es va iniciar a començament del segle XX i es basa en l’execució d’unes operacions planificades segons criteris de durabilitat, que s’han d’implantar i executar amb una freqüència establerta en una programació fixada en uns calendaris, amb el que s’aconsegueix, entre altres coses, augmentar la vida útil dels diferents elements constructius, detectar disfuncions abans que es produeixin, planificar i programar les actuacions de futur i evitar amb tot això l’aparició de despeses extraordinàries.

És necessari tenir els edificis en forma i en bon estat de conservació per aconseguir que pateixin menys malalties i si en tenen alguna, es recuperin més fàcilment.

Malgrat el temps que ha transcorregut i els grans beneficis que aporta, no s’ha aconseguit implantar la prevenció en els hàbits de gestió dels edificis d’habitatges del nostre país, tot i ser una obligació recollida en diferents documents legislatius des dels anys 60.

En altres àmbits de la vida, en canvi, sí ha arrelat aquesta cultura preventiva. Per exemple, quan comprem un cotxe ja tenim assumit que haurem de fer revisions i operacions periòdiques de conservació. O quan comprem un ordinador, o en relació a la nostra pròpia salut, on tenim molt clar que no cal esperar a patir una malaltia greu per haver de fer revisions mèdiques amb certa periodicitat, així com dur un tipus de vida saludable que ens ajudi a mantenir-nos sans i en forma.

És per tot això necessari actuar de forma similar a com es fa en l’àmbit de la salut i aconseguir d’aquesta manera tenir els edificis en forma i en bon estat de conservació per aconseguir que pateixin menys malalties i si en tenen alguna, es recuperin més fàcilment, igual que fem amb el nostre cos.

El manteniment del teu habitatge

Un bon manteniment et permetrà viure més còmodament a casa teva i et farà estalviar diners.

Quan comprem un aparell complex, assumim la necessitat de tenir un manual d’ús que ens guiï per dur a terme les operacions inicials i ens proporcioni informació sobre les prestacions del producte i la forma com cal usar-lo.

Aquesta informació ens permetrà no malmetre’l i ajustar-nos als consums establerts pel fabricant.

De la mateixa manera, podríem considerar que l’habitatge és també una màquina complexa que requereix uns certs coneixements per aconseguir un rendiment òptim, la qual cosa justifica la necessitat de comptar amb un manual d’ús que faci possible que qualsevol usuari pugui emprar-lo de forma eficient.

El Manual de l’Habitatge és obligatori per als edificis construïts a Catalunya després del 7 d’abril de 1993. Malgrat que no sigui obligatori pels habitatges anteriors a aquesta data, és una opció molt interessant, ja que són els habitatges amb més problemàtiques a causa del seu envelliment. En cas de no disposar-ne es pot demanar la seva redacció al tècnic de capçalera de l’immoble.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si vols saber quines accions pots fer per mantenir el teu edifici o habitatge, el tècnic de capçalera és el professional idoni. T’explicarà quines eines tens al teu abast per aconseguir-ho i, si cal, et proposarà accions per millorar.