Saludable i segur

La teva salut està molt relacionada amb la qualitat ambiental de l’entorn. Un edifici en mal estat repercutirà en la teva salut.

La nostra salut està molt relacionada amb la qualitat ambiental de l’entorn

La prevenció i protecció de la salut és un dels reptes més importants de la nostra societat, essent el seu principal objectiu reduir la probabilitat de l’aparició de malalties i impedir o controlar la seva progressió. Un edifici en mal estat, repercutirà en la nostra salut.

Els espais on vivim tenen un pes importantíssim en la nostra salut

La nostra salut està molt relacionada amb els nostres hàbits i amb la qualitat ambiental de l’entorn que ens envolta i, per tant, també molt relacionada amb els edificis. Segons l’Organització Mundial de la Salut, la part de la població que viu en les ciutats passa entre un 80% i un 90% del temps en l’interior dels edificis. No obstant això, no tothom és conscient que els llocs on vivim i realitzem les nostres activitats tenen un pes importantíssim en la nostra salut.

Components volàtils perjudicials per a la salut

En els edificis estem en contacte amb materials que poden desprendre components orgànics volàtils que acabem respirant com: formaldehids, fums, fibres, bacteris, fibres d’amiant, etc. En determinats casos, encara es troben fustes tractades amb creosota i, en determinats emplaçaments, també hi pot haver ambients tancats en el que s’hi acumuli gas radó. Les humitats de condensació i les condicions tèrmiques (fred o calor) també comporten l’augment de trastorns i la precarització de moltes malalties en la població més vulnerable: situacions de pobresa, gent gran, nens, malalts crònics, persones electrosensibles o amb sensibilitat química múltiple, etc.

El Síndrome de l’Edifici Malalt

Hi ha algunes circumstàncies que són més habituals en els edificis d’entorns laborals, com són l’existència de corrents electrostàtiques, que poden desencadenar la famosa lipoatròfia semicircular, o les condicions tèrmiques o lumíniques inadequades que provoquen un baix rendiment, fatigues, molèsties i baixes laborals constants. Aquests problemes de salut han portat a que l’Organització Mundial de la Salut (OMS), hagi definit l’aparició d’aquest conjunt de malalties com el “Síndrome de l’Edifici Malalt”. També hi ha molts altres aspectes que poden afectar la salut: les ones electromagnètiques, les alteracions geobiològiques, etc.

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

El llistat d’aspectes a considerar és molt ampli i per això és bo deixar-se aconsellar per un tècnic de capçalera, qui t’assessorarà en la millor decisió a prendre en cada cas.