Debat entre constructors i tècnics de capçalera del CAATEEB.

El passat 5 de març, la comissió RiMe ha organitzat un debat amb els tècnics de capçalera del Col.legi d’aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), per explorar sinergies que ajudin a impulsar la renovació del parc d’edificis del nostre país. La Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis de Catalunya (RiMe), és una iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), destinada a promoure la qualitat en aquesta especialitat de la construcció. Aquesta comissió va iniciar la seves activitats l’any 2005 i té adherides més de 300 empreses afiliades al Gremi de Constructors i d’Obres de Barcelona i Comarques i/o a la CCOC.

En aquest debat s’han abordat diversos temes que preocupen ambdós agents de la rehabilitació, havent-se comptat amb la presència en l’acte de membres del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i del COAC.