Zona privada

Aquest apartat és un servei d’accés restringit als col·legiats o usuaris registrats en el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

Bibliografia de consulta

.

Manuals de diagnosi

Col·lecció dels Manuals de diagnosi, patologia i intervenció en edificis existents editats pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Eines de diagnosi

Manual d’eines de diagnosi a la construcció editat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

Manuals d’energia

Col·lecció de Manuals d’energia editat pel col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificicació de Barcelona CAATEEB.

Àmbits de treball

.

Inspecció tècnica de l’edifici

Informació, eines i recursos per a realitzar la Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) i tramitar el Certificat d’Aptitud. Elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Certificació energètica d’edificis

Informació, eines i recursos per qualificar i tramitar la Certificació Energètica dels Edificis (CEE). Elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Habitabilitat

Informació, eines i recursos per redactar i tramitar el Certificat i la Cèdula d’Habitabilitat dels habitatges. Elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Accessibilitat

Informació, aplicacions i recursos relacionats amb l’accessibilitat. Elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Subvencions

Recull d’informació sobre subvencions i ajuts públics en rehabilitació. Elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Salut ambiental

Informació, eines i recursos per intervenir en edificis en els que hi hagi productes fabricats amb fibres d’amiant. Elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

Eines

.

El llibre de l’edifici

Eina de suport per a la redacció del Llibre de l’edifici segons el Decret 67/2015, de 5 de maig, desenvolupat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

El test energètic

Eina de suport per a la redacció del Test Energètic, desenvolupat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

El test aluminós

Informació sobre la prova del Test Aluminós que es pot tramitar en el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.