La factura del gas

El gas també és un be finit que hem de cuidar, controlan la teva factura també ets sostenible

Analitza el teu consum de gas

La manera més directa d’avaluar si el teu consum és excessiu i si et cal aplicar solucions de millora consisteix en observar i analitzar la teva factura.

Com controlar la factura del gas?

Pren com a dada base el consum total facturat (en m3) durant tot l’any (CTf).

Per establir uns paràmetres de referència, hem partit de la base que el consum de gas està dirigit a la calefacció (Cc), a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària (CACS) i a la cuina i forn. També hem suposat que aquests consums representen, respectivament, uns valors aproximats del 55%, del 35% i del 10% de la facturació (valors habituals per al clima de la franja mediterrània).

Consum de calefacció (Cc):

Per conèixer-lo, tan sols hem d’aplicar el percentatge corresponent al consum de calefacció (0,55) els m3 totals de gas facturats al llarg de l’any (CTf) i dividir el resultat per la superfície de l’habitatge (m2). No tindrem en compte el nombre de persones que viuen a l’habitatge, ja que és pràcticament el mateix calefactar una llar per a una que per a tres persones.

CC ≥ 9 m3/m2i any Consum alt
CC Entre 6-9 m3/m2i any Consum normal
CC Entre 3-6 m3/m2i any Consum baix
CC ≤3 m3/m2i any Consum EFICIENT

Consum d’aigua calenta sanitària (CACS):

Caldrà fer la mateixa operació que abans, però ara no dividirem el resultat pels metres quadrats de l’habitatge, sinó pel nombre de persones que hi viuen (n).

CACS Entre 120-130 m3 persona i any Consum alt
CACS Entre 100-120 m3 persona i any Consum normal
CACS ≤100 m3 persona i any Consum baix
CACS Entre 48-52 m3 persona i any Consum MOLT EFICIENT1
1. Amb instal·lació de plaques solars tèrmiques

Si la desviació que observes a la facturació és significativament a l’alça, potser t’hauràs de plantejar seriosament fer alguns canvis en el teu consum.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si vols saber com estalviar, posa’t en contacte amb un tècnic de capçalera; qui t’informarà, resoldrà els teus dubtes i t’assessorarà en el consum eficient i responsable del gas.