La factura de l’aigua

L’aigua és un bé escàs que cal cuidar, si a més tenim en compte que la paguem és molt important que fem un consum responsable.

Avalua et teu consum d’aigua

La manera més directa d’avaluar si el teu consum és excessiu i si et cal aplicar solucions de millora consisteix en observar i analitzar la pròpia factura.

 

Com reduir la factura de l’aigua?

Intentar que el grau d’eficiència dels electrodomèstics sigui el més eficient possible segons la classificació que estableix la Unió Europea (Directiva 97/75/CEE). El grau d’eficiència s’indica amb lletres, concretament amb una escala que va de la lletra A (màxima eficiència) a la G (mínima eficiència).

Què consumim quan… Consum estàndard Consum eficient Estalvi que podem aconseguir
  Litres Aprox. € Litres Aprox. € Litres Aprox. €
Ens dutxem 70 0.086 35 0.043 35 0.043
Ens banyem 175-225 0.240 35 0.043 195 0.200
Rentem els plats amb l’aixeta oberta durant 5 minuts 40-60 0.060 20-30 0.031 20 0.030
Posem el rentavaixelles 1 20 0.024 12 0.015 8 0.009
Posem una rentadora 1 72 0.088 49 0.060 23 0.028
1. El consum estàndard i l’eficient s’ha obtingut en considerar un equipament amb classificació energètica C i A, respectivament

Propostes per disminuir el consum d’aigua de l’habitatge

Incorporació d’elements airejadors que redueixen el cabal a la instal·lació de fontaneria per reduir el consum d’aigua calenta i freda.   

Substitució del mecanisme de la cisterna convencional a un sistema de doble descàrrega, que poden variar entre 6l/3l i 4,5l/2,5l. En cas de reformes o rehabilitacions el tècnic haurà d’especificar-ne les característiques.

font: Ajuntament de Barcelona, Barcelona+sostenible  http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/rehabilitam_fes_me_eficient_saludable.pdf 

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si vols saber com estalviar, posa’t en contacte amb un tècnic de capçalera; qui t’informarà, resoldrà els teus dubtes i t’assessorarà en el consum eficient i responsable de l’aigua.