Per què es recomana disposar d’un desfibril·lador a la nostra finca?

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental, on en destaca l’aturada cardiorespiratòria. A Catalunya, cada any es produeixen uns 4000 casos d’aturada cardiorespiratòria, 15 de mitjana diàriament. Està demostrat que si s’utilitza el dispositiu en els primers minuts, s’incrementa en un 60% l’índex de supervivència, justificant així la seva presència en el nostre edifici per assistir a persones tant de dins de l’edifici, com del carrer.

La seva utilització és senzilla i intuïtiva, el mateix desfibril·lador guia l’usuari per utilitzar-lo correctament. Tot i així, una formació dels veïns en la correcta utilització del dispositiu i en tècniques de reanimació és més que recomanable. En cas de utilització errònia, ja sigui perquè no es tractava d’una aturada cardiorespiratòria o per mala praxis, no genera efectes adversos a la persona.

A Catalunya existeix el Decret 151/2012 pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. Aquest Decret estableix els requisits de la formació que han de tenir les persones que han d’aplicar, preferentment, la desfibril·lació i a més, regula els programes de formació. També ens fa saber com hem de notificar davant la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya la instal·lació de l’aparell i com garantir-ne el posterior manteniment i conservació.

Voleu instal·lar un desfibril·lador al vostre habitatge? El Tècnic de Capçalera us ajudarà a escollir el millor lloc on col·locar-lo, procurarà per una correcta instal·lació i aconseguirà el millor preu per tal d’ajudar la vostra comunitat.