El manteniment del teu edifici

La cultura preventiva del manteniment us pot fer estalviar molts diners ja que allargarà la vida útil de diferents elements del vostre edifici.

Per tal de conservar els edificis d’habitatges ens veiem obligats massa sovint a realitzar actuacions imprevistes i urgents de rehabilitació, amb uns costos econòmics que generalment són molt elevats.

La nostra societat no pot permetre’s abandonar a la seva sort un bé tan important com és el patrimoni immobiliari, pel cost econòmic i mediambiental que ha suposat la seva construcció. Per evitar aquesta situació cal realitzar el manteniment preventiu.

La cultura preventiva del manteniment es va iniciar a començament del segle XX i es basa en l’execució d’unes operacions planificades segons criteris de durabilitat, que s’han d’implantar i executar amb una freqüència establerta en una programació fixada en uns calendaris, amb el que s’aconsegueix, entre altres coses, augmentar la vida útil dels diferents elements constructius, detectar disfuncions abans que es produeixin, planificar i programar les actuacions de futur i evitar amb tot això l’aparició de despeses extraordinàries.

És necessari  tenir els edificis en forma i en bon estat de conservació per aconseguir que pateixin menys malalties i si en tenen alguna, es recuperin més fàcilment.

Malgrat el temps que ha transcorregut i els grans beneficis que aporta, no s’ha aconseguit implantar la prevenció en els hàbits de gestió dels edificis d’habitatges del nostre país, tot i ser una obligació recollida en diferents documents legislatius des dels anys 60.

En altres àmbits de la vida, en canvi, sí ha arrelat aquesta cultura preventiva. Per exemple, quan comprem un cotxe ja tenim assumit que haurem de fer revisions i operacions periòdiques de conservació. O quan comprem un ordinador, o en relació a la nostra pròpia salut, on tenim molt clar que no cal esperar a patir una malaltia greu per haver de fer revisions mèdiques amb certa periodicitat, així com dur un tipus de vida saludable que ens ajudi a mantenir-nos sans i en forma.

És per tot això necessari actuar de forma similar a com es fa en l’àmbit de la salut i aconseguir d’aquesta manera tenir els edificis en forma i en bon estat de conservació per aconseguir que pateixin menys malalties i si en tenen alguna, es recuperin més fàcilment, igual que fem amb el nostre cos.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si vols saber com allargar la vida útil del teu edifici, posa’t en contacte amb un tècnic de capçalera. T’ajudarà i aconsellarà en tot el que has de saber per mantenir el teu edifici.