La factura de l’electricitat

L’ús responsable dels aparells l’elèctrics contribueix a reduir les emissions de Co2.

Analitza el teu consum d’electricitat

La manera més directa d’avaluar si el teu consum és excessiu o no i si et cal aplicar solucions de millora consisteix en observar i analitzar la teva factura.

Com pots analitzar la factura de l’electricitat?

Per obtenir el consum d’electricitat (CE), pren com a dada base el consum total facturat (en KWh) al llarg de l’any (CTf) i divideix-lo per 365 dies i pel nombre de persones (n) que viviu en l’habitatge.

Com que és més rendible optar per una estructura de consum que tendeixi cap a l’eficiència energètica, a l’hora d’establir uns intervals s’ha descartat l’existència d’aire condicionat i d’aquelles aplicacions que no siguin específicament elèctriques, com l’escalfador d’aigua calenta sanitària, la calefacció o la cuina.

CE ≥2.12 KWh/persona i dia Consum alt
CE Entre 1.85-2.12 KWh/persona i dia Consum normal
CE Entre 1.22-1.85 KWh/persona i dia Consum baix
CE ≤1.22 KWh/persona i dia Consum EFICIENT

Pots consultar el quadre següent per tenir una referència del que es consumeix amb accions concretes o bé el que comporta tenir a la llar un aparell amb una classificació energètica determinada, atenent els criteris de la Unió Europea (Directiva 97/75/CEE).

Què consumim quan… Consum estàndard Consum eficient Estalvi que podem aconseguir
  KWh Aprox € KWh Aprox € KWh Aprox €
Posem el rentavaixelles 1 1.25 0.1 0.95 0.076 0.30 3 0.024 3
Posem una rentadora 1 1.35 0.108 1.06 0.084 0.29 3 0.024 3
Posem una assecadora 1 1.75 0.137 1.38 0.110 0.33 3 00.27 3
Tenim un frigorífic engegat les 24h. al llarg de l’any 2 510.03 41.00 340.02 27.33 170.01 4 13.67 4
Tenim encesa una bombeta incandescent de 60w. durant 1h. al llarg de l’any 21.90 7.76 4.01 1 0.32 17.89 4 1.44
1. El consum estàndard i l’eficient s’ha obtingut en considerar electrodomèstics etiquetats amb les lletres C i A, respectivament. En el cas de la il·luminació, els valors de consum són els corresponents a un fluorescent compacte d’11 W.
2. Capacitat del frigorífic: 238 litres per a aliments frescos i 78 litres de congelador.
3. Cada servei
4. Anual
 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Si vols saber com estalviar, posa’t en contacte amb un tècnic de capçalera; qui t’informarà, resoldrà els teus dubtes i t’assessorarà en el consum eficient i responsable de l’electricitat.