Què és l’aluminosi?

L’aluminosi és un terme que els mitjans de comunicació van popularitzar, arran del col·lapse dels sostres d’un edifici en el barri del Turó de la Peira de Barcelona i que sovint s’aplica, erròniament, a la simple presència de ciment aluminós en les biguetes d’un sostre.

La utilització de ciment aluminós per a fabricar biguetes de formigó, va ser molt freqüent en el nostre país entre els anys 1950 i 1970, essent aquest un període històric expansiu demogràficament i en el que es va construir una part molt important del nostre parc edificat residencial. És per aquest motiu que la utilització del ciment aluminós esta relacionat amb uns sistemes constructius de baixa qualitat, construïts amb molta precipitació i urgència, fets amb pocs mitjans, amb escassa normativa i amb una mà d’obra poc qualificada.

Els edificis d’aquest període poden estar construïts amb biguetes fabricades amb ciment aluminós.

Com es pot saber si el formigó està format per ciment aluminós?

Des de l’any 1991, el CAATEEB disposa d’un servei per a determinar la presència de ciment aluminós en una estructura, anomenat Test Aluminós. Aquest Test Aluminós, és un mètode ràpid i fiable; només cal extreure’n una o diverses mostres de diferents parts de l’edifici (aproximadament de la mida d’un encenedor), fer-la arribar al Col·legi i omplir una fitxa del Test Aluminós per a cada mostra. Les mostres són enviades al laboratori, on es determinarà el tipus de conglomerat utilitzat, mitjançant la prova de l’oxina del BRE. Segons el tipus de precipitat de la mostra s’obtenen tres possibles resultats:

  • Ciment aluminós
  • No és ciment aluminós
  • No ha estat possible definir-ho: cal determinar-ho amb altres tècniques experimentals.

És recomanable la contractació del servei d’un tècnic competent, el qual aportarà informació rellevant i assessorarà sobre les millors actuacions a realitzar.

Per a la contractació d’un tècnic competent o per a obtenir informació sobre el preu de la prova analítica del Test Aluminós pots consultar el següent enllaç

Què cal fer si es detecta biguetes fabricades amb ciment aluminós?

En primer lloc, no cal preocupar-se i, com s’ha de fer sempre, s’ha de buscar l’opinió d’un expert que en aquest cas, ha de ser un tècnic de capçalera especialitzat en estructures o en rehabilitació d’estructures.

Aquest tècnic haurà de realitzar un diagnòstic de l’estat de conservació de les biguetes del sostre i t’aconsellarà sobre la millor decisió a prendre.

Vídeo explicatiu