Què fer si reps la carta dient que has de fer la ITE?

La Inspecció Tècnica dels Edificis -ITE-, és una revisió obligatòria dels edificis d’habitatges que té per objecte determinar-ne l’estat de conservació en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de manteniment de l’edifici. Amb l’informe ITE es tramita la sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’edifici que han de disposar tots els edificis d’habitatges i cert tipus d’unifamiliars que tenen més de 45 anys d’antiguitat. La llei considera com a infracció greu el fet de no disposar del Certificat d’Aptitud quan aquest sigui exigible.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya està enviant una carta informativa a totes les comunicats de veïns o propietaris d’edificis de Catalunya per recordar-los que tenen aquesta obligació. Si és el teu cas i l’has rebut, has de saber què fer:

Cal encarregar la realització d’un informe ITE a un tècnic competent (aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació). Cal demanar un pressupost ja que depèn de diverses variables i no hi ha un preu establert (nombre d’habitatges, nombre d’hores dedicades, tipus d’edifici…).

El tècnic que contractis haurà de fer una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici, així com entrar en els habitatges amb la finalitat de possibilitar una inspecció fiable de l’edifici. Un cop feta la visita redactarà l’informe ITE. El tècnic us lliurarà una còpia del document generat i a partir d’aquest moment disposeu de 4 mesos per tramitar la sol·licitud del Certificat d’Aptitud a l’Agència. Podeu demanar i autoritzar la gestió de la tramitació al tècnic autor de l’informe ITE.

Segons el resultat de la ITE, el tècnic us aconsellarà quins són els passos a seguir.
Si heu obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici amb deficiències qualificades de “lleus”, “importants”, “greus” o “molt greus” haureu d’encarregar a un tècnic que us faci el programa de rehabilitació (un pla d’actuacions que detalla les properes actuacions a realitzar), i formalitzar també un llibre de l’edifici (recull de tots els documents de l’edifici per a planificar el manteniment).

Si hi ha deficiències “importants”, “greus” o “molt greus” us hauran de realitzar un Informe de Verificació Tècnica fins que hàgiu reparat les deficiències.