AutoTest

Dades generals

Els edificis construïts abans de 1979, no tenen un aïllament tèrmic adequat, per això, tenen deficiències i solen consumir molta energia per climatitzar. Després de l’aplicació de la Norma Bàsica de l’Edificació del 1979, els edificis es van construir amb certes condicions tèrmiques, però encara insuficients.

Si hi ha hagut una gran rehabilitació posar el període de la rehabilitació

Façanes i cobertes

Les façanes, les cobertes i els terres formen l'envoltant dels edificis. Millorar les prestacions tèrmiques d'aquests elements comporta una inversió, però suposa un gran augment de confort interior, així com una gran reducció de la despesa energètica de la llar.

Si en teniu de diversos tipus seleccioneu l'opció més majoritària

Valoreu si la majoria tanquen bé o deixen passar aire tot i estar tancades

Climatització i aigua calenta

Cal conèixer bé les nostres necessitats i les nostres possibilitats per poder decidir quina és l’opció més adient. Segons l'estudi realitzat per l'IDAE, el 2011, el 61% de la població a Espanya té una caldera convencional i la mitjana de vida d'aquestes és de 7 anys, el que comporta una obsolescència tecnològia que es deriva a un major consum d'energia i una major despesa econòmica.

Encara que sigui el mateix sistema que el d'aigua calenta torneu a indicar la seva antiguitat

Quina qualificació energètica creieu que obtindreu?

En completar el formulari la podreu comparar amb la qualificació energètica de l'AutoTest