Zona privada

Aquest apartat és un servei d’accés restringit als col·legiats o usuaris registrats en el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

Bibliografia de consulta

.

Manuals de diagnosi

Col·lecció dels Manuals de diagnosi, patologia i intervenció en edificis existents editats pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Eines de diagnosi

Manual d’eines de diagnosi a la construcció editat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

Manuals d’energia

Col·lecció de Manuals d’energia editat pel col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificicació de Barcelona CAATEEB.

Àmbits de treball

.

Inspecció tècnica de l’edifici

Informació, eines i recursos per a realitzar la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) i tramitar el certificat d’aptitud, elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Certificació energètica d’edificis

Informació, eines i recursos per qualificar i tramitar la certificació energètica dels edificis, elaborada pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB

.

Habitabilitat

Informació, eines i recursos per redactar i tramitar el certificat i la cèdula d’habitabilitat dels habitatges, elaborada pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB

.

Accessibilitat

Informació, aplicacions i recursos relacionats amb l’accessibilitat, elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Subvencions

Recull d’informació sobre subvencions i ajuts públics en rehabilitació, elaborat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB.

.

Salut ambiental

Informació, eines i recursos per intervenir en edificis en el que hi hagi productes fabricats amb fibres d’amiant, elaborats pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB

Eines

.

El llibre de l’edifici

Eina de suport per a la redacció del Llibre de l’edifici segons el Decret 67/2015, de 5 de maig, desenvolupat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB

.

Programa de rehabilitació

Eina de suport per a la redacció del Programa de Rehabilitació, desenvolupat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB

.

El pla de manteniment

Eina de suport per a la redacció del Programa de Manteniment, desenvolupat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB

.

El test energètic

Eina de suport per a la redacció del Test Energètic, desenvolupat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB

.

El test aluminós

Informació sobre la prova del Test Aluminós que es pot tramitar en el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona CAATEEB