El test aluminós

El Col·legi facilita a tots els particulars interessats aquest servei, que permet realitzar un assaig i determinar, mitjançant una anàlisi al Col·legi, l’existència o no de ciment aluminós en una mostra de formigó que el sol·licitant aporti. Cal tenir en compte, però, que el test aluminós no permet establir cap altra valoració. L’estat de degradació, resistència, grau de transformació, etc. no poden ser definits ni valorats mitjançant aquest test.

El resultat d’un test aluminós confirma o desmenteix la presència de ciment aluminós en la biga de la qual s’ha extret la mostra, però no pressuposa que totes les altres estiguin afectades o lliures d’aquest material ni que l’edifici estigui en mal estat. La representitivitat del resultat està en funció de la quantitat de mostres extretes de l’edifici i dels criteris de selecció d’aquestes (cal considerar que una mostra no és representativa de tot un edifici). 

Per això us recomanem que contracteu el servei d’un tècnic que pot fer la revisió de tot un edifici i establir amb més seguretat la presència de ciment aluminós i, en el seu cas, de l’aluminosi. El Col·legi us pot facilitar una llista de tècnics.

 

Dades de contacte
Telèfon: 932 40 20 60
Correu electrònic: informacio@apabcn.cat