Què és un tècnic de capçalera?

El tècnic de capçalera és el professional que, per encàrrec de la comunitat de propietaris, vetlla per la conservació i el manteniment de la casa i la qualitat de la construcció, allarga la vida de l’edifici i assegura la qualitat de vida dels seus ocupants. És un metge que té cura de la salut d’un edifici d’habitatges.

L’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació col·legiat és un professional amb la preparació tècnica idònia per assumir aquesta funció. Per al desenvolupament de les seves funcions compta amb el suport del col·legi professional que, mitjançant el visat, certifica la seva competència, li proporciona la formació continuada que necessita i l’assessora en el seu dia a dia professional.

Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a les seves instal·lacions, condicions d’accessibilitat i confort. En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment per assegurar-ne el correcte manteniment i adequar l’edifici a la legislació vigent.
 
L’habitatge sempre en bones mans