Preguntes i respostes

Home / Preguntes i respostes

 Què fer si reps la carta dient que has de fer la ITE?

La inspecció tècnica dels edificis -ITE-, es una revisió obligatòria dels edificis d’habitatges que té per objecte determinar-ne l’estat de conservació…

Què és l’aluminosis?

L’aluminosi és un terme que els mitjans de comunicació van popularitzat, arran del col·lapse dels sostres d’un edifici en el barri del Turó de la Peira…

Hi ha esquerdes i despreniments per culpa de l’acer?

L’acer és un material que es troba en la majoria d’estructures de tots els habitatges i amb el pas del temps pot provocar problemes…

 

Quines tipologies d’humitats ens trobem als edificis?

Les humitats són el principal i més comú problema dels nostres edificis. Més del 80% té alguna anomalia relacionada amb elles…

 

Com ens efecte la carbonatació del formigó?

És un fenomen que es produeix al formigó de forma natural. La barreja de graves, sorra, ciment i aigua forma el formigó i aquest un cop col·locat normalment està…