Patologies de la construcció

Aquesta secció d’articles sobre rehabilitació i manteniment d’edificis està pensada per a aquelles persones que volen conèixer una mica més a fons el funcionament de casa seva, les parts de què consta, els materials amb què està construïda, així les principals patologies que poden manifestar-se.

Parlarem sobre com fer un adequat manteniment, explicarem els fonaments de les principals patologies i donarem resposta a preguntes habituals que fan els ciutadans sobre aquests temes, com ara les següents:

 • S’estan fent obres al costat de casa seva i li preocupa que puguin produir-li problemes?
 • Es vol comprar un pis però no sap si la estructura està en bones condicions?
 • Pensa que hi podria haver aluminosi a casa seva?
 • És llogater i viu en un edifici amb patologies greus i el propietari no les arranja?
 • És propietari d’un edifici amb patologies aparentment greus i vol saber què fer?


I també desenvoluparem temes més tècnics com ara la degradació d’estructures de fusta per atacs de tèrmits i d’altres agents biòtics, lesions en parets mitgeres de tàpia, el ciment aluminós, les  esquerdes, etc.

 

PDF El manteniment en els edificis. Nocions imprescindibles
PDF La Fusta (I)
PDF La Fusta (II)
PDF  Les parets de tàpia

 (En preparació)

 •     EL FORMIGÓ  
 •     EL CIMENT ALUMINÓS I L’ALUMINOSI
 •     EL LLENGUATGE DE LES ESQUERDES
 •     LES HUMITATS
 •     LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA
 •     ELS MATERIALS CERÀMICS. EL TOTXO
 •     LES FAÇANES
 •     LES FONAMENTACIONS
 •     LA COBERTA
 •     EL DEURE DE CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS