El Llibre de l’edifici

El llibre de l’edifici està format pel conjunt de materials que registra i dóna informació sobre les operacions de manteniment que cal fer a l’edifici.

El primer pas per mantenir casa teva en bon estat és disposar del Llibre de l’Edifici.

El Llibre de l’Edifici és un conjunt de documents que donen informació sobre les característiques tècniques de l’edifici (solucions constructives, instal·lacions, qualitats, garanties, etc.), i que doten la propietat de les instruccions d’ús i manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació.

Aquest conjunt de documents poden ser en format paper o fitxers digitals. S’hi han de registrar les operacions de manteniment preventiu que es vagin fent i les actuacions de rehabilitació o millora que es produeixen al llarg dels anys, així com les incidències que puguin aparèixer.

És obligatori tenir el Llibre de l’Edifici?

És recomanable i necessari disposar del Llibre de l’Edifici per a poder gestionar el manteniment de l’edifici, i és obligatori per a tots els edificis d’habitatges construïts a Catalunya després del 7 d’abril de 1993 i per a tots els edificis existents de més de 45 anys d’antiguitat, a partir del moment que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Per la seva formació, el tècnic de capçalera és el professional indicat per gestionar i mantenir al dia el Llibre de l’edifici. Confia-li al teu tècnic de capçalera!