Inspecció tècnica d'edificis (ITE)

 

Aquest control és obligatori per tots els edificis plurifamiliars i per determinats habitatges unifamiliars de més de 45 anys i consta d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici que s’ha d’encarregar a un tècnic competent (aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d’edificació o arquitecte) i un certificat d’aptitud que concedeix l’administració competent en funció del que consta en aquest informe ITE.

Per realitzar l’informe ITE cal realitzar una inspecció visual de l’edifici en la qual el tècnic recull la informació i les dades necessàries per descriure les característiques generals de l’edifici, la seva envolupant, els sistemes constructius, les possibles deficiències detectades en els seus elements comuns i recomanacions de conservació, accessibilitat i sostenibilitat de l’edifici. 

La vigència del certificat d’aptitud de l’edifici depèn del tipus de deficiències establertes en l’informe ITE, les quals poden ser; sense deficiències, lleus, importants, greus o molt greus. En funció del tipus de deficiències que hi hagi en l’edifici s’ha d’aprovar un programa de rehabilitació, cal realitzar l’execució de les obres de rehabilitació i realitzar verificacions tècniques de forma periòdica mentre aquestes obres no hagin estat realitzades.

També cal que tots els edificis que han passat la ITE disposin d’un Llibre de l’edifici per a edificis existents que s’ha d’encarregar a un tècnic competent i en el qual ha de contenir instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions així com un arxiu de documents i un registre d’incidències.

Tot aquest procés de la ITE ha de permetre aconseguir tenir els nostres edificis “en forma” i implantar una cultura de manteniment i conservació. El tècnic de capçalera és el professional adequat per a realitzar-les així com per gestionar el manteniment de l’edifici.

 

Vegeu tota la informació detallada en els arxius següents: