Inspecció tècnica de l’edifici

Amb una inspecció tècnica es pot avaluar l’estat de l’edifici i proposar mesures per al seu manteniment.

Tots els blocs d’habitatges i les cases unifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat han de passar la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges -ITE. Aquesta inspecció és un sistema obligatori de control periòdic que té per objecte verificar l’estat de conservació de l’immoble i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici.

També conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Aquest procediment de revisió d’edificis consisteix en una inspecció visual de l‘edifici realitzada per un tècnic competent (aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació), en base a la qual es redacta l’informe ITE, amb el que es sol·licita a l’administració competent el certificat d’aptitud -CA-.

Procediment:

  1. Encarregar la inspecció tècnica a un tècnic competent.
  2. Realització de la inspecció visual dels elements comuns de l’edifici.
  3. Redacció de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges (ITE).
  4. A partir de la recepció de l’Informe ITE, la propietat ha de sol·licitar en un termini màxim de 4 mesos el Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge.
  5. Emissió del Certificat d’Aptitud (CA) per part de l’Administració.
  6. En funció del tipus de deficiències de l’informe ITE: cal encarregar Informes de Verificació a un tècnic competent.
  7. Si l’edifici té deficiències: cal elaborar un Programa de Rehabilitació per a la seva reparació, supervisat per un tècnic.
  8. Formalitzar el Llibre de l’Edifici.

 

Segons s’indica en el preàmbul del Decret que regula aquest procediment, l’objectiu principal de la ITE, és el de fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar el coneixement de l’estat en què es troben, per tal que les persones propietàries i, en el seu cas, les comunitats de propietaris, puguin programar les actuacions i acordar l’aportació del fons necessari, a curt i mitjà termini, per a la rehabilitació, la conservació i l’adequació dels habitatges als requeriments tècnics que regula la normativa vigent.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Quan vulguis saber l’estat de salut del teu edifici, demana a un tècnic de capçalera que realitzi la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE). Sortiràs de dubtes i sabràs exactament en quin estat es troba el teu habitatge.