Consells per cuidar l'habitatge

Per conservar la salut de l’edifici on viviu, cal fer-ne un bon manteniment. Viureu en un edifici més confortable i segur, a més d’estalviar-vos a la llarga despeses innecesàries. 
 

20 CONSELLS PER CUIDAR EL VOSTRE HABITATGE

 

Protegiu l’estructura
Per assegurar l’estabilitat de l’edifici.
Respecteu el medi ambient
Reduïu el consum d’energia i productes contaminants.
Controleu el pes
Posant càrregues superiors a les previstes es maltracta l’edifici.
Protegiu els elements metàl·lics
Recordeu que es rovellen pels efectes del clima i de la humitat
Conserveu la façana
La façana protegeix la casa, permet que hi entri la llum i li proporciona ventilació.
Conserveu la fusta
És un material que necessita atencions especials de manteniment.
Cuideu la coberta
La coberta està sotmesa constantment a l’agressió ambiental, que la deteriora lentament i en minva l’efectivitat.
Cal aïllar bé
Un bon aïllament evita pèrdues tant de calefacció com de refrigeració. Es guanya confort i s’estalvia.
Respecteu envans i parets divisòries
Si no es fa, es poden produir deformacions i esquerdes.
Ventileu correctament
Una ventilació correcta beneficia la salut de les persones i evita les humitats.
Combatiu les humitats
Fer-ho al més aviat possible evitarà problemes més greus.
Formeu part d’una comunitat
Els espais comuns d’un edifici pertanyen tots els propietaris. Vetlleu pel seu correcte manteniment.
Manteniu les instal·lacions de gas i electricitat en bon estat
Per la vostra seguretat.
Cal tenir al dia el Llibre de l’edifici
El Llibre de l’edifici recull els documents generats en la vida de l’edifici i les instruccions per al seu manteniment.
Cuideu dels desguassos
Evitareu embussos, humitats i males olors.
No feu obres il·legals
Les obres il·legals perjudiquen la casa i no tenen cap garantia.
Useu bé els ascensors
Cal fer-los servir correctament i revisar-los periòdicament per evitar riscos.
Assegureu la casa
Contracteu una assegurança combinada o de multirisc, que cobreixi un accident o qualsevol eventualitat que es presenti.
Controleu l’aigua
Vigileu les fuites i eviteu un consum excessiu.
Confieu en un expert
Poseu la salut del vostre habitatge en mans de l'aparellador, el tècnic de capçalera.