Esquerdes i despreniments al formigó, sabies que pot ser culpa de l’acer?

Esquerdes i despreniments al formigó, saps que pot ser culpa de l’acer?

L’acer és un material que es troba en la majoria d’estructures de tots els habitatges i amb el pas del temps pot provocar problemes.

Quan acer s’oxida, fa reacció química que provoca un canvi de color exterior en el material, però no en fa cambiar les seves característiques. L’aigua, l’aire i la humitat incrementen la rapidesa de l’oxidació.

Un cop s’ha oxidat, l’acer pot corroir, al contrari de l’oxidació, la corrosió produeix una disminució de secció de l’acer, canviant les propietats mecàniques i disminuint-les o, fins i tot, fent desaparèixer el metall. També, abans de perdre secció, pot incrementar fins a 9 vegades el seu volum, a causa del despreniment per capes del material, s’expandeix i desapareix, i en la seva expansió pressionar el formigó fins a trencar-lo.

Què cal fer si observem acer deteriorat, esquerdes o despreniments del formigó?

Si veiem algun símptoma d’una possible afectació de l’acer o conseqüentment del formigó del nostre edifici, informem el més aviat possible al nostre tècnic de capçalera, que podrà fer un estudi tècnic de la situació i proposar-ne la millor solució.

Video explicatiu