Com ens pot afectar el gas Radó? Què és?

Resultat d'imatges de radonEl radó és un gas radioactiu, d’origen natural, que es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l’urani. No té olor, color, ni sabor i el podem tenir present a dins dels edificis, essent la segona causa de càncer de pulmó en les persones.

El radó entra als edificis a través d’esquerdes en el terreny, en l’unió de la solera o paviment en contacte amb el sòl i els murs perimetrals, porus d’aquests, instal·lacions, forats etc. En general, les concentracions més elevades de radó les trobarem en les plantes que estan en contacte directe amb el terreny. Però la quantitat de radó que podria entrar dins de l’edifici dependrà del urani del sòl i les vies que té per infilitrar-se.

Com a mesures de protecció podem utilitzar barreres de protecció en vers el terreny i l’edifici o reconduir aquest radó cap a l’exterior i que no s’acumuli a l’interior del edifici (obra nova). En cas de no ser obra nova, la ventilació de les possibles zones exposades a aquest gas permetrà que no s’acumuli i així no ser ingerit pels usuaris.

Mapa de presencia de radó a l’Estat Espanyol