Pla Estatal de l’habitatge 2018-2021

Pla Estatal de l’habitatge 2018-2021

Sin categoría
Pla Estatal de l'habitatge 2018-2021: ajudes per a la rehabilitació, el lloguer, l'accessibilitat, la sostenibilitat i l'eficiència energètica als edificis. Tota la ciutadania que compleixi els requisits exposats en els diferents ajuts hi podrà accedir. Cada programa té diferents requerimets per poder optar a l'ajut.   Les ajudes es divideixen en 9 programes: Subsidiarietat de crèdits convinguts. Promou el manteniment de las ajudes de subsidiarietat de crèdits convinguts regulats en els plans estatals d’habitatge anteriors que compleixin amb l’ordenament vigent de la matèria. Ajudes al lloguer de l’habitatge. Facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics. Ajudes a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual Proporcionar a les persones que es troben en…
Llegir més
Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PAREER-II) 

Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PAREER-II) 

Sin categoría
Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PAREER-II) L'objecte del programa d'ajuts és incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d'emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables als edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars. Destinataris:   Comunitats de propietaris i propietaris d’edificis d’habitatges,  També poden ser beneficiaris: a) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal. b) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis. c) Les empreses de serveis energètics. Terminis: Del 3 de febrer de 2018 fins el 31 de desembre de 2018. Els ajuts es destinaran a actuacions integrals en edificis existents de qualsevol ús (habitatge,…
Llegir més