25 consells de la casa en forma

L’Àrea Tècnica del CAATEEB ha reeditat els 25 consells que es van crear l’any 1993 dins la campanya del CAATEEB “La casa en forma”.

Els edificis tenen una vida limitada. Que un edifici sigui capaç de ser útil més o menys temps depend de la seva construcció, del seu ús i del manteniment que s’hi faci al llarg del temps. Els treballs manteniment, que s’han de realitzar al llarg de la vida de l’edifici, li corresponent als propetaris i usuaris, que són un dels agents de l’edificiació que recull la Llei d’Ordenació de l’Edificació espanyola. Es ben sabut que aquesta és una practica poc arrelada en el nostre pais, a diferencia del que passa en la resta d’Europa, especialment pel que fa al Regne Unit, Holanda i França. Es per això que s’ha hagut d’establir un sistema de verificació periodica d’aquesta obligació legal com és la inspecció tècnica de l’edifici. Per ajudar a conscienciar en aquesta important tasca s’ha reeditat aquest document on s’explica amb un llenguatge molt planer, com, quan i per què cal que el propietaris i usuaris facin un bon us i manteniment dels edificis perquè les cases durin i siguin mes segures, saludables i sostenibles.

El document està disponible en format PDF, amb accés gratuït clicant en aquest enllaç