Subvenció per a la millora d’habitatges per a persones grans

El passat 8 d’abril de 2019, la Generalitat de Catalunya va obrir convocatòria per a la concessió de subvencions per a obres de millora a l’interior dels habitatges per a persones grans.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té una dotació d’ 1.160.000 euros i el període per a la presentació de sol·licituds romandrà obert fins el proper 28 de juny de 2019. El pressupost de les obres que s’ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció no podrà superar l’import màxim de 3.000 euros per habitatge corresponent a la quantitat màxima atorgable.

Per a més informació:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846612