Impulsos per a la millora de la qualitat de vida!

Barcelona+Sostenible ens presenta un conjunt de propostes molt interessants per millorar la qualitat de vida de les persones tant a nivell econòmic com social.

En relació a l’habitatge, tenim un seguit de subvencions que van des de la rehabilitació d’edificis i d’espais interiors fins a la seva rehabilitació energètica, contemplant també finques d’alta complexitat.

Després, a nivell de barri, tenim un seguit d’ajuts enfocats a impulsar l’economia i la cohesió social; des del foment d’ocupació i l’emprenedoria fins a models agroalimentaris sostenibles.

Consulta el teu Tècnic de capçalera!

Per a més informació:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/tags/page/ajuts-i-premis