Tenir la casa en forma elimina els perills i augmenta la seguretat

Una intensa tempesta i fortes rafegues de vent han afectat  a la ciutat de Granollers, provocant diferents incidents, inundacions de pàrquings i fins i tot el despreniment d’una coberta metàl·lica que hi havia al damunt d’un edifici.

Aquestes situacions són cada cop més habituals en el nostre país. Resulta molt complex determinar amb precisió el seu origen, però es evident que tot i que el clima ha patit sempre variacions, s’evidencia, cada cop més, un canvi en la nostra climatologia. En el cas del clima mediterrani comportarà un augment dels períodes de sequera i pluja intensa fets que darrerament observem més habitualment provocant inundacions, esllavissades de talussos, esclafits, fiblons, petits tornados, nevades a cotes baixes o fora de temporada, etc…

En aquest sentit es necessari estar-hi atents i vetllar per la nostra seguretat. Pel que fa als edificis es aconsellable “tenir-los en forma” i ben conservats per part d’un tècnic de capçalera. Així evitarem riscos i estarem segurs en la nostra llar.

Són molts els edificis que no disposen d’un tècnic competent que gestioni el manteniment de les finques. A més a més, la cultura del manteniment, tant arrelada a la nostra tradició, s’ha anat perdent en la mesura que els edificis s’han fet més complexes i el model de vida ens ha fet més despreocupats d’aquestes obligacions. Malauradament hem de lamentar de tant en tant algun accident. L’aparellador Antonio Trujillo ens ho recorda amb la recopilació d’incidents i successos que fa cada dia en el @cornisometro (twitter), on es constata que cada 6 hores es registra en la premsa espanyola algun despreniments de cornisa, façana o enrunaments d’algun edifici.

És per això que des de el CAATEEB fem una crida i recordatori d’aquesta obligació de conservació, exposant que d’aquesta forma s’evitarien moltes de les situacions de risc que estan passant a casa nostra i que els episodis meteorològics intensos posen en evidència. En tot cas, cal recordar a tothom que es necessari revisar les fixacions en façanes i cobertes, no acumular objectes lleugers en terrasses i balcons, revisar periòdicament buneres i morrions, netejar canals i sempre que observin alguna anomalia, consultar al tècnic de capçalera.

Són molts els aparelladors que exerceixen con a tècnics de capçalera en les vostres ciutats i si voleu més informació ús podeu adreçar al Col.legi d’Aparelladors de Barcelona o a la delegació que tingueu més propera.

Nota de premsa publicada a la web del CAATEEB