Una Directiva Europea obligarà als edificis a tenir les infraestructures necessàries pels punts de recarrega de vehicles elèctrics

El 30 de Maig del 2018 la Directiva europea que regula l’eficiència energètica en edificis s’ha modificat, incloent articles en els quals s’obliga als edificis residencials nous o que es reformin i disposin de més de 20 places d’aparcament, han d’incloure el cablejat necessari per instal·lar un punt de recarrega a cada plaça d’aparcament. En el cas dels no residencials nous o que es reformin, i tinguin més de 10 places, hauran d’incorporar un punt de recarrega, com a mínim, i la canalització necessària per, al menys, una de cada cinc places.

Més informació…

DIRECTIVA (UE) 2018/844

Article relacionat