Només un 0,6% dels habitatges compleixen els criteris d’accessibilitat

Segons un estudi sobre “L’accessibilitat als habitatges a Espanya” realitzat per la Fundació Mutua de Propietarios, en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Vivenda de l’Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, només un 0,6% dels 9.8 millons (uns 588.000) d’edificis d’habitatges compleixen els criteris d’accessibilitat universal per persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.

El Reial Decret Legislatiu 1/2013, exigeix el compliment de la Llei de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social. Altrament dit, la majoria d’edificis d’habitatges a Espanya, no estan adaptats pels casi 4 milions d’Espanyoles, un 9% de la població total, ja sigui discapacitat per física (2,5 millons) o visual (1 milió).

L’estudi de 2.000 habitatges determina que el 63% d’edificis d’habitatges no és accessible del carrer al portal per l’existència d’escales, només un 28% disposa de rampa i a vegades no és plenament funcional. Un 22% no disposa d’ascensor, bàsic per l’accessibilitat universal, però alguns careixen del botons amb Braille i d’altres no tenen anunci sonor, fent que només un 7% dels ascensors són universalment accessibles.

Altres problemes menys visibles, però quotidians, com per exemple que el 25% de la població encastada, té dificultats d’obrir el portal pel seu pes o dificultats amb el pany i un 39% indica que la porta no s’aguanta sola o tanca massa ràpid. Fent que l’accessibilitat de la porta d’entrada sigui d’un 44%. Eines com el porter automàtic és absent en el 14% dels habitatges i un altre 68% no és accessible per a persones en cadira de rodes, donant com a resultat un escàs 9% d’accessibilitat universal en aquest punt.

Recordar que l’Article 10.1 de la Llei de Propietat Horitzontal permet als propietaris majors de 70 anys o amb discapacitat, forçar realitzar adaptacions d’accessibilitat universal fins a un determinat import (que no superi les 12 mensualitats ordinaries de despeses comuns) sense el consentiment de la comunitat de propietaris.

Per això recomanem l’intervenció del vostre Tècnic de Capçalera, que us pot aconsellar com millor l’accessibilitat a la vostre finca, estalviant-vos diners i temps, complint amb la normativa i de manera fàcil i eficaç.