Pla Estatal de l’habitatge 2018-2021

Pla Estatal de l’habitatge 2018-2021: ajudes per a la rehabilitació, el lloguer, l’accessibilitat, la sostenibilitat i l’eficiència energètica als edificis.

Tota la ciutadania que compleixi els requisits exposats en els diferents ajuts hi podrà accedir. Cada programa té diferents requerimets per poder optar a l’ajut.

 

Les ajudes es divideixen en 9 programes:

  1. Subsidiarietat de crèdits convinguts.

Promou el manteniment de las ajudes de subsidiarietat de crèdits convinguts regulats en els plans estatals d’habitatge anteriors que compleixin amb l’ordenament vigent de la matèria.

  1. Ajudes al lloguer de l’habitatge.

Facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics.

  1. Ajudes a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual

Proporcionar a les persones que es troben en situació de desnonament del seu habitatge habitual un habitatge en règim de lloguer social.

  1. Foment del parc de l’habitatge en lloguer.

Fomentar el parc d’habitatges (nous o rehabilitats) destinats al lloguer o cessió d’ús, tant de titularitat pública como privada, durant un termini mínim de 25 anys.

  1. Foment de la millora de l’eficiència energètica y sostenibilitat en habitatges.

Regular les ajudes per obres de millora de l’eficiència energètica y la sostenibilitat d’habitatges unifamiliars i edificis de tipologia residència col·lectiva.

  1. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i d’accessibilitat en habitatges.

Finançar l’execució d’obres per la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i accessibilitat universal tant en edificis d’habitatges residencials com unifamiliars ja siguin urbanes o rurals i en habitatges ubicats en edificis de tipologia residencial.

  1. Foment de la regeneració i renovació urbana i rural.

Finançar l’execució d’obres de rehabilitació d’edificis residencials i habitatges unifamiliars, així com obres d’urbanització dels espais públics adjacents i obres per la construcció d’edificis i habitatges que substitueixin a uns prèviament enderrocats a la mateixa zona.

  1. Ajuda pels joves.

Facilitar l’habitatge digne i adequat pels joves menors de 35 anys, ja sigui en règim de lloguer o d’ajuda directe a l’adquisició d’habitatges localitzats a municipis de menys de 5.000 habitants.

  1. Foment d’habitatge per persones grans i persones amb discapacitat.

Fomentar la promoció d’habitatges o de la seva rehabilitació per destinar-les durant mínim 40 anys al lloguer o cessió d’ús per persones grans o amb discapacitat, disposant d’instal·lacions i serveis comuns adaptats.